Metryka Koronna 4-1, sygnatura 397
2013-11-12
PL_1_4_1-397_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-397_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-397_0001.jpg
PL_1_4_1-397_0001.jpg
PL_1_4_1-397_0002.jpg
PL_1_4_1-397_0002.jpg
PL_1_4_1-397_0003.jpg
PL_1_4_1-397_0003.jpg
PL_1_4_1-397_0004.jpg
PL_1_4_1-397_0004.jpg
PL_1_4_1-397_0005.jpg
PL_1_4_1-397_0005.jpg
PL_1_4_1-397_0006.jpg
PL_1_4_1-397_0006.jpg
PL_1_4_1-397_0007.jpg
PL_1_4_1-397_0007.jpg
PL_1_4_1-397_0008.jpg
PL_1_4_1-397_0008.jpg
PL_1_4_1-397_0009.jpg
PL_1_4_1-397_0009.jpg
PL_1_4_1-397_0010.jpg
PL_1_4_1-397_0010.jpg
PL_1_4_1-397_0011.jpg
PL_1_4_1-397_0011.jpg
PL_1_4_1-397_0012.jpg
PL_1_4_1-397_0012.jpg
PL_1_4_1-397_0013.jpg
PL_1_4_1-397_0013.jpg
PL_1_4_1-397_0014.jpg
PL_1_4_1-397_0014.jpg
PL_1_4_1-397_0015.jpg
PL_1_4_1-397_0015.jpg
PL_1_4_1-397_0016.jpg
PL_1_4_1-397_0016.jpg
PL_1_4_1-397_0017.jpg
PL_1_4_1-397_0017.jpg
PL_1_4_1-397_0018.jpg
PL_1_4_1-397_0018.jpg
PL_1_4_1-397_0019.jpg
PL_1_4_1-397_0019.jpg
PL_1_4_1-397_0020.jpg
PL_1_4_1-397_0020.jpg
PL_1_4_1-397_0021.jpg
PL_1_4_1-397_0021.jpg
PL_1_4_1-397_0022.jpg
PL_1_4_1-397_0022.jpg
PL_1_4_1-397_0023.jpg
PL_1_4_1-397_0023.jpg
PL_1_4_1-397_0024.jpg
PL_1_4_1-397_0024.jpg
PL_1_4_1-397_0025.jpg
PL_1_4_1-397_0025.jpg
PL_1_4_1-397_0026.jpg
PL_1_4_1-397_0026.jpg
PL_1_4_1-397_0027.jpg
PL_1_4_1-397_0027.jpg
PL_1_4_1-397_0028.jpg
PL_1_4_1-397_0028.jpg
PL_1_4_1-397_0029.jpg
PL_1_4_1-397_0029.jpg
PL_1_4_1-397_0030.jpg
PL_1_4_1-397_0030.jpg
PL_1_4_1-397_0031.jpg
PL_1_4_1-397_0031.jpg
PL_1_4_1-397_0032.jpg
PL_1_4_1-397_0032.jpg
PL_1_4_1-397_0033.jpg
PL_1_4_1-397_0033.jpg
PL_1_4_1-397_0034.jpg
PL_1_4_1-397_0034.jpg
PL_1_4_1-397_0035.jpg
PL_1_4_1-397_0035.jpg
PL_1_4_1-397_0036.jpg
PL_1_4_1-397_0036.jpg
PL_1_4_1-397_0037.jpg
PL_1_4_1-397_0037.jpg
PL_1_4_1-397_0038.jpg
PL_1_4_1-397_0038.jpg
PL_1_4_1-397_0039.jpg
PL_1_4_1-397_0039.jpg
PL_1_4_1-397_0040.jpg
PL_1_4_1-397_0040.jpg
PL_1_4_1-397_0041.jpg
PL_1_4_1-397_0041.jpg
PL_1_4_1-397_0042.jpg
PL_1_4_1-397_0042.jpg
PL_1_4_1-397_0043.jpg
PL_1_4_1-397_0043.jpg
PL_1_4_1-397_0044.jpg
PL_1_4_1-397_0044.jpg
PL_1_4_1-397_0045.jpg
PL_1_4_1-397_0045.jpg
PL_1_4_1-397_0046.jpg
PL_1_4_1-397_0046.jpg
PL_1_4_1-397_0047.jpg
PL_1_4_1-397_0047.jpg
PL_1_4_1-397_0048.jpg
PL_1_4_1-397_0048.jpg
PL_1_4_1-397_0049.jpg
PL_1_4_1-397_0049.jpg
PL_1_4_1-397_0050.jpg
PL_1_4_1-397_0050.jpg
PL_1_4_1-397_0051.jpg
PL_1_4_1-397_0051.jpg
PL_1_4_1-397_0052.jpg
PL_1_4_1-397_0052.jpg
PL_1_4_1-397_0053.jpg
PL_1_4_1-397_0053.jpg
PL_1_4_1-397_0054.jpg
PL_1_4_1-397_0054.jpg
PL_1_4_1-397_0055.jpg
PL_1_4_1-397_0055.jpg
PL_1_4_1-397_0056.jpg
PL_1_4_1-397_0056.jpg
PL_1_4_1-397_0057.jpg
PL_1_4_1-397_0057.jpg
PL_1_4_1-397_0058.jpg
PL_1_4_1-397_0058.jpg
PL_1_4_1-397_0059.jpg
PL_1_4_1-397_0059.jpg
PL_1_4_1-397_0060.jpg
PL_1_4_1-397_0060.jpg
PL_1_4_1-397_0061.jpg
PL_1_4_1-397_0061.jpg
PL_1_4_1-397_0062.jpg
PL_1_4_1-397_0062.jpg
PL_1_4_1-397_0063.jpg
PL_1_4_1-397_0063.jpg
PL_1_4_1-397_0064.jpg
PL_1_4_1-397_0064.jpg
PL_1_4_1-397_0065.jpg
PL_1_4_1-397_0065.jpg
PL_1_4_1-397_0066.jpg
PL_1_4_1-397_0066.jpg
PL_1_4_1-397_0067.jpg
PL_1_4_1-397_0067.jpg
PL_1_4_1-397_0068.jpg
PL_1_4_1-397_0068.jpg
PL_1_4_1-397_0069.jpg
PL_1_4_1-397_0069.jpg
PL_1_4_1-397_0070.jpg
PL_1_4_1-397_0070.jpg
PL_1_4_1-397_0071.jpg
PL_1_4_1-397_0071.jpg
PL_1_4_1-397_0072.jpg
PL_1_4_1-397_0072.jpg
PL_1_4_1-397_0073.jpg
PL_1_4_1-397_0073.jpg
PL_1_4_1-397_0074.jpg
PL_1_4_1-397_0074.jpg
PL_1_4_1-397_0075.jpg
PL_1_4_1-397_0075.jpg
PL_1_4_1-397_0076.jpg
PL_1_4_1-397_0076.jpg
PL_1_4_1-397_0077.jpg
PL_1_4_1-397_0077.jpg
PL_1_4_1-397_0078.jpg
PL_1_4_1-397_0078.jpg
PL_1_4_1-397_0079.jpg
PL_1_4_1-397_0079.jpg
PL_1_4_1-397_0080.jpg
PL_1_4_1-397_0080.jpg
PL_1_4_1-397_0081.jpg
PL_1_4_1-397_0081.jpg
PL_1_4_1-397_0082.jpg
PL_1_4_1-397_0082.jpg
PL_1_4_1-397_0083.jpg
PL_1_4_1-397_0083.jpg
PL_1_4_1-397_0084.jpg
PL_1_4_1-397_0084.jpg
PL_1_4_1-397_0085.jpg
PL_1_4_1-397_0085.jpg
PL_1_4_1-397_0086.jpg
PL_1_4_1-397_0086.jpg
PL_1_4_1-397_9999-okladka.jpg
PL_1_4_1-397_9999-okladka.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne