Metryka Koronna 4-1, sygnatura 23
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-023_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-023_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-023_0001.jpg
PL_1_4_1-023_0001.jpg
PL_1_4_1-023_0002.jpg
PL_1_4_1-023_0002.jpg
PL_1_4_1-023_0003.jpg
PL_1_4_1-023_0003.jpg
PL_1_4_1-023_0004.jpg
PL_1_4_1-023_0004.jpg
PL_1_4_1-023_0005.jpg
PL_1_4_1-023_0005.jpg
PL_1_4_1-023_0006.jpg
PL_1_4_1-023_0006.jpg
PL_1_4_1-023_0007.jpg
PL_1_4_1-023_0007.jpg
PL_1_4_1-023_0008.jpg
PL_1_4_1-023_0008.jpg
PL_1_4_1-023_0009.jpg
PL_1_4_1-023_0009.jpg
PL_1_4_1-023_0010.jpg
PL_1_4_1-023_0010.jpg
PL_1_4_1-023_0011.jpg
PL_1_4_1-023_0011.jpg
PL_1_4_1-023_0012.jpg
PL_1_4_1-023_0012.jpg
PL_1_4_1-023_0013.jpg
PL_1_4_1-023_0013.jpg
PL_1_4_1-023_0014.jpg
PL_1_4_1-023_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne