Metryka Koronna 4-1, sygnatura 49
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-049_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-049_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-049_0001.jpg
PL_1_4_1-049_0001.jpg
PL_1_4_1-049_0002.jpg
PL_1_4_1-049_0002.jpg
PL_1_4_1-049_0003.jpg
PL_1_4_1-049_0003.jpg
PL_1_4_1-049_0004.jpg
PL_1_4_1-049_0004.jpg
PL_1_4_1-049_0005.jpg
PL_1_4_1-049_0005.jpg
PL_1_4_1-049_0006.jpg
PL_1_4_1-049_0006.jpg
PL_1_4_1-049_0007.jpg
PL_1_4_1-049_0007.jpg
PL_1_4_1-049_0008.jpg
PL_1_4_1-049_0008.jpg
PL_1_4_1-049_0009.jpg
PL_1_4_1-049_0009.jpg
PL_1_4_1-049_0010.jpg
PL_1_4_1-049_0010.jpg
PL_1_4_1-049_0011.jpg
PL_1_4_1-049_0011.jpg
PL_1_4_1-049_0012.jpg
PL_1_4_1-049_0012.jpg
PL_1_4_1-049_0013.jpg
PL_1_4_1-049_0013.jpg
PL_1_4_1-049_0014.jpg
PL_1_4_1-049_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne