Metryka Koronna 4-1, sygnatura 66
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-066_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-066_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-066_0001.jpg
PL_1_4_1-066_0001.jpg
PL_1_4_1-066_0002.jpg
PL_1_4_1-066_0002.jpg
PL_1_4_1-066_0003.jpg
PL_1_4_1-066_0003.jpg
PL_1_4_1-066_0004.jpg
PL_1_4_1-066_0004.jpg
PL_1_4_1-066_0005.jpg
PL_1_4_1-066_0005.jpg
PL_1_4_1-066_0006.jpg
PL_1_4_1-066_0006.jpg
PL_1_4_1-066_0007.jpg
PL_1_4_1-066_0007.jpg
PL_1_4_1-066_0008.jpg
PL_1_4_1-066_0008.jpg
PL_1_4_1-066_0009.jpg
PL_1_4_1-066_0009.jpg
PL_1_4_1-066_0010.jpg
PL_1_4_1-066_0010.jpg
PL_1_4_1-066_0011.jpg
PL_1_4_1-066_0011.jpg
PL_1_4_1-066_0012.jpg
PL_1_4_1-066_0012.jpg
PL_1_4_1-066_0013.jpg
PL_1_4_1-066_0013.jpg
PL_1_4_1-066_0014.jpg
PL_1_4_1-066_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne