Metryka Koronna 4-1, sygnatura 87
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-087_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-087_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-087_0001.jpg
PL_1_4_1-087_0001.jpg
PL_1_4_1-087_0002.jpg
PL_1_4_1-087_0002.jpg
PL_1_4_1-087_0003.jpg
PL_1_4_1-087_0003.jpg
PL_1_4_1-087_0004.jpg
PL_1_4_1-087_0004.jpg
PL_1_4_1-087_0005.jpg
PL_1_4_1-087_0005.jpg
PL_1_4_1-087_0006.jpg
PL_1_4_1-087_0006.jpg
PL_1_4_1-087_0007.jpg
PL_1_4_1-087_0007.jpg
PL_1_4_1-087_0008.jpg
PL_1_4_1-087_0008.jpg
PL_1_4_1-087_0009.jpg
PL_1_4_1-087_0009.jpg
PL_1_4_1-087_0010.jpg
PL_1_4_1-087_0010.jpg
PL_1_4_1-087_0011.jpg
PL_1_4_1-087_0011.jpg
PL_1_4_1-087_0012.jpg
PL_1_4_1-087_0012.jpg
PL_1_4_1-087_0013.jpg
PL_1_4_1-087_0013.jpg
PL_1_4_1-087_0014.jpg
PL_1_4_1-087_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne