Metryka Koronna 4-1, sygnatura 92
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-01-21
PL_1_4_1-092_0945.jpg
PL_1_4_1-092_0945.jpg
PL_1_4_1-092_0946.jpg
PL_1_4_1-092_0946.jpg
PL_1_4_1-092_0947.jpg
PL_1_4_1-092_0947.jpg
PL_1_4_1-092_0948.jpg
PL_1_4_1-092_0948.jpg
PL_1_4_1-092_0949.jpg
PL_1_4_1-092_0949.jpg
PL_1_4_1-092_0950.jpg
PL_1_4_1-092_0950.jpg
PL_1_4_1-092_0951.jpg
PL_1_4_1-092_0951.jpg
PL_1_4_1-092_0952.jpg
PL_1_4_1-092_0952.jpg
PL_1_4_1-092_0953.jpg
PL_1_4_1-092_0953.jpg
PL_1_4_1-092_0954.jpg
PL_1_4_1-092_0954.jpg
PL_1_4_1-092_0955.jpg
PL_1_4_1-092_0955.jpg
PL_1_4_1-092_0956.jpg
PL_1_4_1-092_0956.jpg
PL_1_4_1-092_0957.jpg
PL_1_4_1-092_0957.jpg
PL_1_4_1-092_0958.jpg
PL_1_4_1-092_0958.jpg
PL_1_4_1-092_0959.jpg
PL_1_4_1-092_0959.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne