Metryka Koronna 4-1, sygnatura 119
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-02-23
PL_1_4_1-119_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-119_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-119_0001.jpg
PL_1_4_1-119_0001.jpg
PL_1_4_1-119_0002.jpg
PL_1_4_1-119_0002.jpg
PL_1_4_1-119_0003.jpg
PL_1_4_1-119_0003.jpg
PL_1_4_1-119_0004.jpg
PL_1_4_1-119_0004.jpg
PL_1_4_1-119_0005.jpg
PL_1_4_1-119_0005.jpg
PL_1_4_1-119_0006.jpg
PL_1_4_1-119_0006.jpg
PL_1_4_1-119_0007.jpg
PL_1_4_1-119_0007.jpg
PL_1_4_1-119_0008.jpg
PL_1_4_1-119_0008.jpg
PL_1_4_1-119_0009.jpg
PL_1_4_1-119_0009.jpg
PL_1_4_1-119_0010.jpg
PL_1_4_1-119_0010.jpg
PL_1_4_1-119_0011.jpg
PL_1_4_1-119_0011.jpg
PL_1_4_1-119_0012.jpg
PL_1_4_1-119_0012.jpg
PL_1_4_1-119_0013.jpg
PL_1_4_1-119_0013.jpg
PL_1_4_1-119_0014.jpg
PL_1_4_1-119_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne