Metryka Koronna 4-1, sygnatura 147
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-04-09
PL_1_4_1-147_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-147_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-147_0001.jpg
PL_1_4_1-147_0001.jpg
PL_1_4_1-147_0002.jpg
PL_1_4_1-147_0002.jpg
PL_1_4_1-147_0003.jpg
PL_1_4_1-147_0003.jpg
PL_1_4_1-147_0004.jpg
PL_1_4_1-147_0004.jpg
PL_1_4_1-147_0005.jpg
PL_1_4_1-147_0005.jpg
PL_1_4_1-147_0006.jpg
PL_1_4_1-147_0006.jpg
PL_1_4_1-147_0007.jpg
PL_1_4_1-147_0007.jpg
PL_1_4_1-147_0008.jpg
PL_1_4_1-147_0008.jpg
PL_1_4_1-147_0009.jpg
PL_1_4_1-147_0009.jpg
PL_1_4_1-147_0010.jpg
PL_1_4_1-147_0010.jpg
PL_1_4_1-147_0011.jpg
PL_1_4_1-147_0011.jpg
PL_1_4_1-147_0012.jpg
PL_1_4_1-147_0012.jpg
PL_1_4_1-147_0013.jpg
PL_1_4_1-147_0013.jpg
PL_1_4_1-147_0014.jpg
PL_1_4_1-147_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne