Metryka Koronna 4-1, sygnatura 241
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-04-12
PL_1_4_1-241_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-241_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-241_0001.jpg
PL_1_4_1-241_0001.jpg
PL_1_4_1-241_0002.jpg
PL_1_4_1-241_0002.jpg
PL_1_4_1-241_0003.jpg
PL_1_4_1-241_0003.jpg
PL_1_4_1-241_0004.jpg
PL_1_4_1-241_0004.jpg
PL_1_4_1-241_0005.jpg
PL_1_4_1-241_0005.jpg
PL_1_4_1-241_0006.jpg
PL_1_4_1-241_0006.jpg
PL_1_4_1-241_0007.jpg
PL_1_4_1-241_0007.jpg
PL_1_4_1-241_0008.jpg
PL_1_4_1-241_0008.jpg
PL_1_4_1-241_0009.jpg
PL_1_4_1-241_0009.jpg
PL_1_4_1-241_0010.jpg
PL_1_4_1-241_0010.jpg
PL_1_4_1-241_0011.jpg
PL_1_4_1-241_0011.jpg
PL_1_4_1-241_0012.jpg
PL_1_4_1-241_0012.jpg
PL_1_4_1-241_0013.jpg
PL_1_4_1-241_0013.jpg
PL_1_4_1-241_0014.jpg
PL_1_4_1-241_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne