Metryka Koronna 4-1, sygnatura 252
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-06-26
PL_1_4_1-252_0345.jpg
PL_1_4_1-252_0345.jpg
PL_1_4_1-252_0346.jpg
PL_1_4_1-252_0346.jpg
PL_1_4_1-252_0347.jpg
PL_1_4_1-252_0347.jpg
PL_1_4_1-252_0348.jpg
PL_1_4_1-252_0348.jpg
PL_1_4_1-252_0349.jpg
PL_1_4_1-252_0349.jpg
PL_1_4_1-252_0350.jpg
PL_1_4_1-252_0350.jpg
PL_1_4_1-252_0351.jpg
PL_1_4_1-252_0351.jpg
PL_1_4_1-252_0352.jpg
PL_1_4_1-252_0352.jpg
PL_1_4_1-252_0353.jpg
PL_1_4_1-252_0353.jpg
PL_1_4_1-252_0354.jpg
PL_1_4_1-252_0354.jpg
PL_1_4_1-252_0355.jpg
PL_1_4_1-252_0355.jpg
PL_1_4_1-252_0356.jpg
PL_1_4_1-252_0356.jpg
PL_1_4_1-252_0357.jpg
PL_1_4_1-252_0357.jpg
PL_1_4_1-252_0358.jpg
PL_1_4_1-252_0358.jpg
PL_1_4_1-252_0359.jpg
PL_1_4_1-252_0359.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne