Metryka Koronna 4-1, sygnatura 286
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2014-04-28
PL_1_4_1-286_0285.jpg
PL_1_4_1-286_0285.jpg
PL_1_4_1-286_0286.jpg
PL_1_4_1-286_0286.jpg
PL_1_4_1-286_0287.jpg
PL_1_4_1-286_0287.jpg
PL_1_4_1-286_0288.jpg
PL_1_4_1-286_0288.jpg
PL_1_4_1-286_0289.jpg
PL_1_4_1-286_0289.jpg
PL_1_4_1-286_0290.jpg
PL_1_4_1-286_0290.jpg
PL_1_4_1-286_0291.jpg
PL_1_4_1-286_0291.jpg
PL_1_4_1-286_0292.jpg
PL_1_4_1-286_0292.jpg
PL_1_4_1-286_0293.jpg
PL_1_4_1-286_0293.jpg
PL_1_4_1-286_0294.jpg
PL_1_4_1-286_0294.jpg
PL_1_4_1-286_0295.jpg
PL_1_4_1-286_0295.jpg
PL_1_4_1-286_0296.jpg
PL_1_4_1-286_0296.jpg
PL_1_4_1-286_0297.jpg
PL_1_4_1-286_0297.jpg
PL_1_4_1-286_0298.jpg
PL_1_4_1-286_0298.jpg
PL_1_4_1-286_0299.jpg
PL_1_4_1-286_0299.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne