Metryka Koronna 4-1, sygnatura 294
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-294_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-294_0000-okladka.jpg
PL_1_4_1-294_0001.jpg
PL_1_4_1-294_0001.jpg
PL_1_4_1-294_0002.jpg
PL_1_4_1-294_0002.jpg
PL_1_4_1-294_0003.jpg
PL_1_4_1-294_0003.jpg
PL_1_4_1-294_0004.jpg
PL_1_4_1-294_0004.jpg
PL_1_4_1-294_0005.jpg
PL_1_4_1-294_0005.jpg
PL_1_4_1-294_0006.jpg
PL_1_4_1-294_0006.jpg
PL_1_4_1-294_0007.jpg
PL_1_4_1-294_0007.jpg
PL_1_4_1-294_0008.jpg
PL_1_4_1-294_0008.jpg
PL_1_4_1-294_0009.jpg
PL_1_4_1-294_0009.jpg
PL_1_4_1-294_0010.jpg
PL_1_4_1-294_0010.jpg
PL_1_4_1-294_0011.jpg
PL_1_4_1-294_0011.jpg
PL_1_4_1-294_0012.jpg
PL_1_4_1-294_0012.jpg
PL_1_4_1-294_0013.jpg
PL_1_4_1-294_0013.jpg
PL_1_4_1-294_0014.jpg
PL_1_4_1-294_0014.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne