Metryka Koronna 4-1, sygnatura 113
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-113_0885.jpg
PL_1_4_1-113_0885.jpg
PL_1_4_1-113_0886.jpg
PL_1_4_1-113_0886.jpg
PL_1_4_1-113_0887.jpg
PL_1_4_1-113_0887.jpg
PL_1_4_1-113_0888.jpg
PL_1_4_1-113_0888.jpg
PL_1_4_1-113_0889.jpg
PL_1_4_1-113_0889.jpg
PL_1_4_1-113_0890.jpg
PL_1_4_1-113_0890.jpg
PL_1_4_1-113_0891.jpg
PL_1_4_1-113_0891.jpg
PL_1_4_1-113_0892.jpg
PL_1_4_1-113_0892.jpg
PL_1_4_1-113_0893.jpg
PL_1_4_1-113_0893.jpg
PL_1_4_1-113_0894.jpg
PL_1_4_1-113_0894.jpg
PL_1_4_1-113_0895.jpg
PL_1_4_1-113_0895.jpg
PL_1_4_1-113_0896.jpg
PL_1_4_1-113_0896.jpg
PL_1_4_1-113_0897.jpg
PL_1_4_1-113_0897.jpg
PL_1_4_1-113_0898.jpg
PL_1_4_1-113_0898.jpg
PL_1_4_1-113_0899.jpg
PL_1_4_1-113_0899.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne