Metryka Koronna 4-1, sygnatura 113
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-113_0105.jpg
PL_1_4_1-113_0105.jpg
PL_1_4_1-113_0106.jpg
PL_1_4_1-113_0106.jpg
PL_1_4_1-113_0107.jpg
PL_1_4_1-113_0107.jpg
PL_1_4_1-113_0108.jpg
PL_1_4_1-113_0108.jpg
PL_1_4_1-113_0109.jpg
PL_1_4_1-113_0109.jpg
PL_1_4_1-113_0110.jpg
PL_1_4_1-113_0110.jpg
PL_1_4_1-113_0111.jpg
PL_1_4_1-113_0111.jpg
PL_1_4_1-113_0112.jpg
PL_1_4_1-113_0112.jpg
PL_1_4_1-113_0113.jpg
PL_1_4_1-113_0113.jpg
PL_1_4_1-113_0114.jpg
PL_1_4_1-113_0114.jpg
PL_1_4_1-113_0115.jpg
PL_1_4_1-113_0115.jpg
PL_1_4_1-113_0116.jpg
PL_1_4_1-113_0116.jpg
PL_1_4_1-113_0117.jpg
PL_1_4_1-113_0117.jpg
PL_1_4_1-113_0118.jpg
PL_1_4_1-113_0118.jpg
PL_1_4_1-113_0119.jpg
PL_1_4_1-113_0119.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne