Metryka Koronna 4-1, sygnatura 113
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-113_0915.jpg
PL_1_4_1-113_0915.jpg
PL_1_4_1-113_0916.jpg
PL_1_4_1-113_0916.jpg
PL_1_4_1-113_0917.jpg
PL_1_4_1-113_0917.jpg
PL_1_4_1-113_0918.jpg
PL_1_4_1-113_0918.jpg
PL_1_4_1-113_0919.jpg
PL_1_4_1-113_0919.jpg
PL_1_4_1-113_0920.jpg
PL_1_4_1-113_0920.jpg
PL_1_4_1-113_0921.jpg
PL_1_4_1-113_0921.jpg
PL_1_4_1-113_0922.jpg
PL_1_4_1-113_0922.jpg
PL_1_4_1-113_0923.jpg
PL_1_4_1-113_0923.jpg
PL_1_4_1-113_0924.jpg
PL_1_4_1-113_0924.jpg
PL_1_4_1-113_0925.jpg
PL_1_4_1-113_0925.jpg
PL_1_4_1-113_0926.jpg
PL_1_4_1-113_0926.jpg
PL_1_4_1-113_0927.jpg
PL_1_4_1-113_0927.jpg
PL_1_4_1-113_0928.jpg
PL_1_4_1-113_0928.jpg
PL_1_4_1-113_0929.jpg
PL_1_4_1-113_0929.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne