Metryka Koronna 4-1, sygnatura 113
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-12-19
PL_1_4_1-113_1125.jpg
PL_1_4_1-113_1125.jpg
PL_1_4_1-113_1126.jpg
PL_1_4_1-113_1126.jpg
PL_1_4_1-113_1127.jpg
PL_1_4_1-113_1127.jpg
PL_1_4_1-113_1128.jpg
PL_1_4_1-113_1128.jpg
PL_1_4_1-113_1129.jpg
PL_1_4_1-113_1129.jpg
PL_1_4_1-113_1130.jpg
PL_1_4_1-113_1130.jpg
PL_1_4_1-113_1131.jpg
PL_1_4_1-113_1131.jpg
PL_1_4_1-113_1132.jpg
PL_1_4_1-113_1132.jpg
PL_1_4_1-113_1133.jpg
PL_1_4_1-113_1133.jpg
PL_1_4_1-113_1134.jpg
PL_1_4_1-113_1134.jpg
PL_1_4_1-113_1135.jpg
PL_1_4_1-113_1135.jpg
PL_1_4_1-113_1136.jpg
PL_1_4_1-113_1136.jpg
PL_1_4_1-113_1137.jpg
PL_1_4_1-113_1137.jpg
PL_1_4_1-113_1138.jpg
PL_1_4_1-113_1138.jpg
PL_1_4_1-113_1139.jpg
PL_1_4_1-113_1139.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne