Metryka Koronna 4-1, sygnatura 70
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-070_0240.jpg
PL_1_4_1-070_0240.jpg
PL_1_4_1-070_0241.jpg
PL_1_4_1-070_0241.jpg
PL_1_4_1-070_0242.jpg
PL_1_4_1-070_0242.jpg
PL_1_4_1-070_0243.jpg
PL_1_4_1-070_0243.jpg
PL_1_4_1-070_0244.jpg
PL_1_4_1-070_0244.jpg
PL_1_4_1-070_0245.jpg
PL_1_4_1-070_0245.jpg
PL_1_4_1-070_0246.jpg
PL_1_4_1-070_0246.jpg
PL_1_4_1-070_0247.jpg
PL_1_4_1-070_0247.jpg
PL_1_4_1-070_0248.jpg
PL_1_4_1-070_0248.jpg
PL_1_4_1-070_0249.jpg
PL_1_4_1-070_0249.jpg
PL_1_4_1-070_0250.jpg
PL_1_4_1-070_0250.jpg
PL_1_4_1-070_0251.jpg
PL_1_4_1-070_0251.jpg
PL_1_4_1-070_0252.jpg
PL_1_4_1-070_0252.jpg
PL_1_4_1-070_0253.jpg
PL_1_4_1-070_0253.jpg
PL_1_4_1-070_0254.jpg
PL_1_4_1-070_0254.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne