Metryka Koronna 4-1, sygnatura 70
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-070_0525.jpg
PL_1_4_1-070_0525.jpg
PL_1_4_1-070_0526.jpg
PL_1_4_1-070_0526.jpg
PL_1_4_1-070_0527.jpg
PL_1_4_1-070_0527.jpg
PL_1_4_1-070_0528.jpg
PL_1_4_1-070_0528.jpg
PL_1_4_1-070_0529.jpg
PL_1_4_1-070_0529.jpg
PL_1_4_1-070_0530.jpg
PL_1_4_1-070_0530.jpg
PL_1_4_1-070_0531.jpg
PL_1_4_1-070_0531.jpg
PL_1_4_1-070_0532.jpg
PL_1_4_1-070_0532.jpg
PL_1_4_1-070_0533.jpg
PL_1_4_1-070_0533.jpg
PL_1_4_1-070_0534.jpg
PL_1_4_1-070_0534.jpg
PL_1_4_1-070_0535.jpg
PL_1_4_1-070_0535.jpg
PL_1_4_1-070_0536.jpg
PL_1_4_1-070_0536.jpg
PL_1_4_1-070_0537.jpg
PL_1_4_1-070_0537.jpg
PL_1_4_1-070_0538.jpg
PL_1_4_1-070_0538.jpg
PL_1_4_1-070_0539.jpg
PL_1_4_1-070_0539.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne