Metryka Koronna 4-1, sygnatura 70
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-070_0045.jpg
PL_1_4_1-070_0045.jpg
PL_1_4_1-070_0046.jpg
PL_1_4_1-070_0046.jpg
PL_1_4_1-070_0047.jpg
PL_1_4_1-070_0047.jpg
PL_1_4_1-070_0048.jpg
PL_1_4_1-070_0048.jpg
PL_1_4_1-070_0049.jpg
PL_1_4_1-070_0049.jpg
PL_1_4_1-070_0050.jpg
PL_1_4_1-070_0050.jpg
PL_1_4_1-070_0051.jpg
PL_1_4_1-070_0051.jpg
PL_1_4_1-070_0052.jpg
PL_1_4_1-070_0052.jpg
PL_1_4_1-070_0053.jpg
PL_1_4_1-070_0053.jpg
PL_1_4_1-070_0054.jpg
PL_1_4_1-070_0054.jpg
PL_1_4_1-070_0055.jpg
PL_1_4_1-070_0055.jpg
PL_1_4_1-070_0056.jpg
PL_1_4_1-070_0056.jpg
PL_1_4_1-070_0057.jpg
PL_1_4_1-070_0057.jpg
PL_1_4_1-070_0058.jpg
PL_1_4_1-070_0058.jpg
PL_1_4_1-070_0059.jpg
PL_1_4_1-070_0059.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne