Metryka Koronna 4-1, sygnatura 70
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-070_0915.jpg
PL_1_4_1-070_0915.jpg
PL_1_4_1-070_0916.jpg
PL_1_4_1-070_0916.jpg
PL_1_4_1-070_0917.jpg
PL_1_4_1-070_0917.jpg
PL_1_4_1-070_0918.jpg
PL_1_4_1-070_0918.jpg
PL_1_4_1-070_0919.jpg
PL_1_4_1-070_0919.jpg
PL_1_4_1-070_0920.jpg
PL_1_4_1-070_0920.jpg
PL_1_4_1-070_0921.jpg
PL_1_4_1-070_0921.jpg
PL_1_4_1-070_0922.jpg
PL_1_4_1-070_0922.jpg
PL_1_4_1-070_0923.jpg
PL_1_4_1-070_0923.jpg
PL_1_4_1-070_0924.jpg
PL_1_4_1-070_0924.jpg
PL_1_4_1-070_0925.jpg
PL_1_4_1-070_0925.jpg
PL_1_4_1-070_0926.jpg
PL_1_4_1-070_0926.jpg
PL_1_4_1-070_0927.jpg
PL_1_4_1-070_0927.jpg
PL_1_4_1-070_0928.jpg
PL_1_4_1-070_0928.jpg
PL_1_4_1-070_0929.jpg
PL_1_4_1-070_0929.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne