Metryka Koronna 4-1, sygnatura 70
| pobierz PDF tomu |
| wszystko na 1 stronie |
2013-11-12
PL_1_4_1-070_0900.jpg
PL_1_4_1-070_0900.jpg
PL_1_4_1-070_0901.jpg
PL_1_4_1-070_0901.jpg
PL_1_4_1-070_0902.jpg
PL_1_4_1-070_0902.jpg
PL_1_4_1-070_0903.jpg
PL_1_4_1-070_0903.jpg
PL_1_4_1-070_0904.jpg
PL_1_4_1-070_0904.jpg
PL_1_4_1-070_0905.jpg
PL_1_4_1-070_0905.jpg
PL_1_4_1-070_0906.jpg
PL_1_4_1-070_0906.jpg
PL_1_4_1-070_0907.jpg
PL_1_4_1-070_0907.jpg
PL_1_4_1-070_0908.jpg
PL_1_4_1-070_0908.jpg
PL_1_4_1-070_0909.jpg
PL_1_4_1-070_0909.jpg
PL_1_4_1-070_0910.jpg
PL_1_4_1-070_0910.jpg
PL_1_4_1-070_0911.jpg
PL_1_4_1-070_0911.jpg
PL_1_4_1-070_0912.jpg
PL_1_4_1-070_0912.jpg
PL_1_4_1-070_0913.jpg
PL_1_4_1-070_0913.jpg
PL_1_4_1-070_0914.jpg
PL_1_4_1-070_0914.jpg
Archiwum Główne Akt Dawnych PL_1_4_1-358_0059.jpg Polskie Towarzystwo Heraldyczne